SVOBODA
Výstavní projekt s názvem SVOBODA reflektoval výročí 30 let od sametové revoluce. Ta se stala symbolem liberální emancipace a iniciovala pád totality v našem státě. 
Motiv křehkosti svobody byl reflektován, jak ve vystavených uměleckých děl ale i v samotném vizuálu. Opakujicí se slovo "Svoboda" pokuzaovalo na jejií důležitost ale zároveň její postupné mizení znázorňovalo právě onu křehkost, která byla dialogem výstavy. Barvy byly vybrány v barvách trikolóry. 
Hlavním výstupem byl plakát, následně pak materiály na sociální sítě a pozvánka.
Realizováno

You may also like

Back to Top