úvodní fotka na facebook stránky
úvodní fotka na facebook stránky
grafika na web/instagram
grafika na web/instagram
elektronická pozvánka
elektronická pozvánka
SITE SPECIFIC 
Výstava SITE SPECIFIC Jany Svobodové reagovala na povodně, které silně zasáhly barokní palác – karlínskou Invalidovnu.  Pro rozsáhlý komplex byly následky záplav naprosto fatální. Tímto tématem, technikou i barvou využitého materiálu autorka poukázala na problematiku zdevastovaných budov, jejichž uzavírání a ukrývání poškozených interiérů za již rekonstruovanými zdmi brání v další, aktualizované interakci mezi společností a samotnou budovou. 
(text: 3 Kurátotky)
Grafický návrh pro 3 Kurátorky a výstavu Site Specifc vznikl s úzkou spoluprací s umělkyní a právě v duchu pojetí uměleckého díla byla vytvořena grafika, doprovázející výstavu. Modrá barva a deformace typografie doplňující význam tématu.
Hlavním výstupem byl plakát, následně pak materiály na sociální sítě a pozvánka.
Realizováno

You may also like

Back to Top