VIRTUALITA
Výstava VIRTUALITA akcentovala problematiku, do jaké míry virtuální prostor dokáže ovlivnit naši reálnou identitu a za jaké hranice jsme schopni zajít v rámci budování té virtuální. 
Grafické pojetí vizuálu výstavy reflektovalo právě virtuální prostor v podobě počítačového kódu, z kterého vystupují relevantní informace.
Hlavním výstupem byl plakát, následně pak materiály na sociální sítě a pozvánka.
Realizováno

You may also like

Back to Top